คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดตัวโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อรองรับการขยายการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาบและประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดฯ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอโครงการจัดตั้งฯ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,