คณะแพทยศาสตร์ มช. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2562

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใหม่ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้ทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย และระบบการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ มช. รวมถึงพื้นฐานความรู้เรื่องค่านิยมองค์กร ทั้ง IWISH และ CQIT ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: ,