จ.เชียงใหม่ มอบรางวัลและประกาศนียบัตรชุมชนต้นแบบ และการท่องเที่ยวเชิงแพทย์แผนไทย

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และใบประกาศนียบัตร แก่ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการน้ำแร่ล้านนา และการท่องเที่ยวเชิงแพทย์แผนไทย และผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดล้านนา ภายในงาน Lanna Expo 2019 โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับชุมชนต้นแบบการพัฒนารูปแบบบริการน้ำแร่ล้านนา ที่ได้รับรางวัล 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด ชุมชนน้ำพุร้อนบ้านหนองครก จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนน้ำพุร้อนท่าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนน้ำพุร้อนบ้านโป่งร้อน จังหวัดลำปาง และหน่วยงานต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงแพทย์แผนไทย ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนบ้านทากู่ จังหวัดลำพูน ส่วนการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวดแผนไทยล้านนา ซึ่งจัดการประกวดระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหัตถกาสะลอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมลีลาวิถีล้านนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีมฮักล้านนา และผู้ชนะการประกวดสุขกายสบายใจ นวดไทยล้านนา ได้แก่ ทีมสบายไทย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมเลิศลีลาล้านนาหัตถการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม The Home Massage

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และยกย่อง ชื่นชม ในการมีส่วนร่วม ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยว ในด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อการเป็นเมืองแห่งสุขภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,