ติดอาวุธ! นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้ตัวแบบธุรกิจ Business Model Canvas

ติดอาวุธ นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ด้วยการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ Business Model Canvas กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ หนุ่มหล่อ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ CEO บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์จิตลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ Business Model Canvas โดยได้รับเกียรติจาก ผู้เชียวชาญด้านธุรกิจ ผู้บริหารหนุ่มหล่อ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ CEO บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับอาวุธการทำธุรกิจ และการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี SPU ได้รับฟัง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้อย่างมืออาชีพต่อไป ณ ห้องเรียน ชั้น 10 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

รู้หรือไม่ ทำไม Business Model Canvas จึงเป็นอาวุธอันแยบยลของคนทำธุรกิจ เพราะมันคือเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมธุรกิจ ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นผู้เล่นรายใหญ่หรือรายเล็ก หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ค้าหรือผู้ให้บริการที่พูดได้เต็มปากว่านี่คือธุรกิจที่ทำรายได้ให้ฉัน Business Model Canvas จะทำให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปได้อย่างก้าวหน้า
Business Model Canvas เป็นแนวคิดอันชาญฉลาดที่พัฒนารูปแบบ โดย Alex Osterwalder ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้เรามองธุรกิจของตนเองได้อย่างปรุโปร่ง และทำให้ทีมรับรู้รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและระดมความคิด เพราะเรามองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองได้ผ่านโมเดลนี้ ที่จบทุกอย่างไว้ในแผ่นผืนผ้าแผ่นเดียว โดยมากนิยมทำเป็นแผ่นใหญ่ เพื่อสามารถแปะกระดาษ post-it ลงไปได้ ทำให้สะดวกในการแก้ไข เพิ่ม หรือ ลดข้อมูล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: