ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชูการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง พร้อมพัฒนาสู่เชียงใหม่ Smart City

ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดการสัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก ในหัวข้อโลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0” โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และนายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของประเทศไทย เพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ไม่ต่างจากกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความเหมาะสมในด้านการค้าการลงทุน ทำให้ต้องพัฒนาเมืองเพื่อรองรับจำนวนคนที่เข้ามามากขึ้น แต่เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม ดังนั้นจะต้องพัฒนาเมืองและชนบทไปพร้อมกัน ทั้งนี้การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ยังคงจะต้องจัดการพร้อมพัฒนาขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสีย ปัญหามลพิษ ปัญหาการจราจร รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยากให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นเมือง Smart City ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,