พิธีปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 (สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ)

งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 (สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) จำนวน 270 คน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ที่ได้รับการบรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมถึงระเบียบ ข้อปฏิบัติ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .. 2551 ห้องประชุม โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เมื่อที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized