รับโล่รางวัล

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยมี คุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ จากคุณมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ .เมือง .เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: ,