ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย The Denizens The Senizens… premium senior complex, community & nursing home

แนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่และสิ่งของต่างๆ นั้นเพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยโดยใช้หลัก universal design ตกแต่งด้วยต้นไม้ให้สีเขียวธรรมชาติ Universal design คือการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า มีประโยชน์ ครอบคลุมสำหรับทุกคน เริ่มต้นคิดว่าทำอย่างไร คนถึงจึงจะมีโอกาสมาใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น คนสูงอายุ คนป่วย คนพิการ คนตาบอด หรือแม้กระทั่งคนปกติ สำหรับโครงการราชพฤกษ์ – จรัญสนิทวงศ์ เปิดเยี่ยมชมโครงการแล้ววันนี้

โครงการ ราชพฤกษ์-ปทุมธานี เริ่มทำการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2561 ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการทั้งสิ้น 3 ปี และเริ่มให้จองสิทธิ์การเข้าใช้อาคารสำหรับกลุ่ม Active Living ในไตรมาสที่สามปี 2562 จะเริ่มทยอยเปิดโครงการใช้อาคาร เพื่อรับบริการกลางปี 2563 เป็นต้นไป ครบสมบูรณ์ปลายปี 2565 ซึ่งพร้อมรองรับสภาวะที่สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เรามีปณิธานว่าจะดำเนินการแบบ …Social Enterprise เพื่อให้เป็นต้นแบบให้ประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ได้เข้าใจคำว่า ความสุขในชีวิตใหม่ นั้นเพิ่งได้

เริ่มต้นขึ้น โดยมีคุณภาพที่ดี และราคาที่คนชั้นกลางสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง บอก “รัก” ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , , ,