ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มช. จัดค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 4” ภายใต้โครงการดอยสุเทพศึกษา ปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมสำคัญของค่ายในวันปลูก 29 มิถุนายน 2562 ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เทศบาลตำบลแม่แรม โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันปลูกกล้าไม้นานาพันธุ์ กว่า 1,245 ต้น ด้วยเทคนิคพรรณไม้โครงสร้าง ในพื้นที่ 3 ไร่ แปลงปลูก ป่าบ้านแม่ขิ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างป่าและเร่งการฟื้นตัวของธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาวะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,