งานแสดงสินค้า แคร์นี่ WOW @Chiang mai

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ โดยมีนายมีชัย เด่นประภัสร์ ผู้อำนวยการอาวุโส เครือข่ายธุรกิจ เหนือ 1 ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเปิดงาน แคร์นี่ WOW @Chiang mai ในงานทุกท่านจะได้ร่วมกับฟังการสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์ตัวเลจ ตัวเร่งธุรกิจ SME ไทย” จาก ดร.คฑา ชินบัญชร อ.พิเศษ มจร.และผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ย ไพ่ยิปซี

งานแสดงสินค้าของสมาชิก K SME CARE โดยคัดเลือกร้านค้าที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ มี
สัดส่วนร้านจากสมาชิก K SME CARE รุ่นที่ 25 เชียงใหม่ 80% และจากสมาชิก K SME CARE
รุ่นที่ 1 -24 ทั่วประเทศ 20% ซึ่งงานดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เน้นสร้างโอกาสทางธุรกิจของ
โครงการอบรม K SME CARE รุ่นที่ 25 เชียงใหม่

โครงการ K SME CARE เป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 จัดอบรมหลักสูตรมาแล้ว 24 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมกว่า 14,000 คนจากทั่วประเทศ และในปี 2562 นี้ เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 25 กำหนดจัดที่ จ.กรุงเทพ และ จ.เชียงใหม่ เป็นการอบรมแบบ Traning Series ต่อเนื่องประมาณ 12 สัปดาห์ (70 ชั่วโมง) โดยการอบรมในรุ่นนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมริเริ่มสร้างารรค์ใหม่ๆ ที่สร้างขึ้น ทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ โดยได้พัฒนาการปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ประกอบการปัจจุบันทั้งทางด้านดิจิทัลและการตลาดยุค 4.0 เพื่อที่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, เศรษฐกิจ
คำค้น: ,