ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรและผู้นำนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 22 คน ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานขององค์การนักศึกษา วัฒนธรรม ภาษา เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยและผลักดันการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก รวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย ห้องประชุม ..ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน .. 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,