ศปข.5 ร่วมกับ รพ.ลานนา จัดอบรม “First Aids & CPR” การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (จังหวัดลำปาง) นำโดยนายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ร่วมกับ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน (First Aids & CPR) ในโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตัวแทนจากสถานประกอบการต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและยกพยุง การปฏิบัติเพื่อช่วยฟื้นการทำงาน ของระบบไหลเวียนโลหิตที่หยุดกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ (CPR) โดยไม่เกิดความพิการของสมอง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ หลักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ในสถานประกอบการ กรณีที่พบผู้ประสบเหตุอย่างฉุกเฉิน และสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ห้องช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,