กงสุลใหญ่เมียนมา เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สานสัมพันธ์ เชียงใหม่-เมืองเชียงตุง

นายเต็น ติน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการด้านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ แห่งราชอาณาจักรไทย กับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมืองเชียงตุง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นเมืองของชาวไทเขินและชาวไทใหญ่ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านการค้าเชื่อมต่อระหว่างสิบสองปันนากับล้านนา ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองเชียงตุง ถือเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่น ในปี ..2557 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องร่วมกัน ทำให้ทั้งสองเมืองมีการติดต่อหารือและประสานงานร่วมกันตลอดมา ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง การท่องเที่ยว รวมถึงการส่งแรงงานเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรากฐานเศรษฐกิจดี และมีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย  จึงเป็นประเทศที่มีโอกาสด้านการทำงานให้กับแรงงานชาวเมียนมาได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ถึง 133,567 ราย ซึ่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ขอบคุณที่ให้โอกาสและดูแลชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , , ,