คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2562

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตน ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562″ จัดให้มีพิธีถวายบังคมและพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี .นพ.บรรณกิจโลนาภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มช. เป็นประธานในพิธี รศ.นพ.ชัยวัฒน์บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาล และคณาจารย์พร้อมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธี โถงชั้น​1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มช. ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สตรี, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,