คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะฯ

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 / 2562 เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสุจิณโณ และหารือร่วมกัน ตลอดจนนำคณะกรรมการเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ห้องประชุม 801 อาคารราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,