คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (BLS)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (BLS) ในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยการสอนและสาธิต รวมทั้งฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ที่หมดสติโดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ ในเด็กและผู้ใหญ่ การใช้เครื่องเออีดี และการเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 200 คน ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ