พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร. นพ. สุคนธสรรพ์ รองคณบดีด้านประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบโล่รางวัล ซึ่งในพิธีได้มอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณสูงสุด บุคลากรที่ได้รับรางวัลI Wish Award 2019 รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ นักวิจัยผู้ได้รับรางวัล ช้างทองคำ เกียรติบัตรภาควิชาดีเด่นด้านผลิตงานวิจัยสูงสุด ประจำปี 2561 นักวิจัยดีเด่น .. 2561 ผู้ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรที่ได้รับรางวัล หนึ่งในร้อย รางวัลค่านิยมคนสวนดอก และผู้ได้รับทุนแม่กิมหน้อย  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม .. 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สตรี, สังคม
คำค้น: , , , , ,