รพ.ลานนา อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS

โรงพยาบาลลานนา  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiovascular Life Support) โดยมี นพ.สุรชัย สาธิตสมิตพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และหัวหน้าพยาบาลแผนกผู้ป่วยหนัก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในแผนกพิเศษ ที่ต้องเผชิญผู้ป่วยวิกฤต อันได้แก่ แผนก ICU,แผนกห้องผ่าตัด, แผนกห้องคลอดทารกแรกเกิด และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะฝึกปฏิบัติให้ถูกต้อง เกี่ยวกับการกู้ชีพที่ถูกวิธี การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งมีการสอนปฏิบัติในการกู้ชีพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการกู้ชีพต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทำงานเป็นทีมได้  รวมไปถึงการวินิจฉัยอาการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างทันท่วงที  ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , ,