รพ.เชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน” (FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA :FH)

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล, นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร ทีมองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน” (FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA :FH) ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ตระหนักว่า โรคไขมันกับครอบครัว เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้ โดยพบว่าโรคไขมันในเลือดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ การให้ความรู้และความเข้าใจโรคไขมัน จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และการวางแผนป้องกันแต่เนิ่นๆ ได้

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง “FH คืออะไร ?”และ นพ.รัตนชัย ชาญชัย อายุรแพทย์โรคหัวใจ และมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลลานนาในหัวข้อ “FH รักษาอย่างไร ?”

และในช่วงเสวนาสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล และนพ.ทศพร วิทยาคม ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคไขมัน พร้อมตอบข้อซักถาม คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,