สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์จีนไทยพี่น้องกัน

รองศาสตราจารย์ เฉิน อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยในปีที่ผ่านมา สถาบันขงจื่อฯ ได้มีโอกาสเปิดอบรมภาษาจีนเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ฯลฯ ซึ่งได้รับผลลัพธ์การสอนที่ดี ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในขณะเดียวกัน สถาบันขงจื่อฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีนอย่างแข็งขัน เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์จีนไทย

พี่น้องกันทั้งนี้ สถาบันขงจื่อฯ จะมีการขยายความร่วมมือในการเปิดอบรมภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และจัดทำคลิปวีดีโอสอนสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่

อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , , , , ,