สำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมจัดคาราวานเคลื่อนที่ ให้ความรู้และบริการด้านการเงินและการลงทุนแก่ชาวเชียงใหม่

นางปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ... นำคณะเข้าพบ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมบูรณาการหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานคาราวานเคลื่อนที่ เพื่อให้สำนักงาน ... เข้าถึงประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมคาราวานดังกล่าว เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ ... ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน โดยส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินของผู้ประกอบการ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งผลจากการประชุมของคณะกรรมการ ... ได้เห็นชอบให้สำนักงาน ...จัดกิจกรรมในรูปแบบของคาราวานเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อเข้าถึงประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น 

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของ สำนักงาน ... การให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านตลาดทุนและทรัพย์สินยุคดิจิทัล ให้คำปรึกษาด้านการเงิน  การให้บริการด้านการเงินและการลงทุนต่างๆ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, หุ้น - การเงิน, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,