เชียงใหม่ จัดพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีสืบชะตาหลวง ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี ..2542 และในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 ซึ่งมีผู้สูงอายุจากทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน และเป็นการสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนานกว่า 723 ปี อีกทั้งเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ และส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ให้เป็นที่น่าชมถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ แสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้สูงวัยจาก 25 อำเภอ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,