เชียงใหม่ เปิดโครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เชียงใหม่ เปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการลดปัญหา พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม  ที่บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน รวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่          

รวมทั้ง ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประชาสัมพันธ์คุณภาพ PM2.5 ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ เมื่อมีการแจ้งเหตุผ่าน Application ผ่อดีดี เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,