โครงการ Nurse CMU Run 2019: Run For Health

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ Nurse CMU Run 2019: Run For Health เพื่อร่วมกิจกรรมการรวมพลังพยาบาลชวนวิ่งทั่วประเทศ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2019 และเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้คนเชียงใหม่และประชาชนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับชุมชนภายนอก ร่วมกับการสมทบทุนพัฒนากิจกรรมในวาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon และประเภท Fun Run ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 2,000 คน สำหรับรายได้ทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , ,