อ.พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์ บริจาคเงินสมทบทุนภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

.พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนภาควิชาอายุรศาสตร์ เพื่อพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโส ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สตรี, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,