คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีข้าราชการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิจร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีของลูกต่อพ่อผู้บังเกิดเกล้า นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์อีกด้วย

การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีการทำบุญที่บรรพบุรุษไทยสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อเป็นเวลาช้านาน โดยการน้อมรำลึกถึงเรื่องราวในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติ เป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ อันเป็นพระชาติสุดท้าย ที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งใหญ่ จึงเรียกว่ามหาชาติซึ่งการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ล้วนมีคติธรรมสอนใจให้ผู้ฟังรำลึกถึงการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ รวมถึงได้พิจารณาเรื่องราวในเวสสันดรชาดกเป็นกรณีศึกษา เพื่อการสำรวมระวังและเจริญกุศลยิ่งขึ้นไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,