ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พูดคุยกับประชาชน ผ่านรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่

นายศรัญยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พูดคุยกับประชาชน ผ่านรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยในเวลา 07.00 . จะมีพิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 08.00 . พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์ปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่สำนักงาน ... ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 . อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องานเติมรักให้อากาศในวันที่  4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 . บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ทั้งนี้เชิญชวนประชาชนร่วมส่งมอบความสุข เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563” ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อสร้างช่องทางการตลาด และกระจายรายได้สู่ประชาชนในชนบท 

พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 . บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสารณภัยต่างๆ การรับบริจาคโลหิต ตลอดจนการให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,