สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือพื้นที่จัดงาน Chiang Mai Food Truck Festival 2019

นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยนางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดสรรพื้นที่ในการจัดงาน Chiang Mai Food Truck Festival 2019 ซึ่งการจัดงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากปัจจุบันมีการเติบโตของอุตสาหกรรมร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ หรือ Food Truck อย่างรวดเร็ว มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 900,000 บาท/คัน/ปี เป็นมูลค่าตลาดรวมกว่า 1,350 ล้านบาท และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,