พิธีประดับปีกและมอบเข็ม นศ.ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน

SPU ส่งมอบปีกและเข็ม ให้แก่ นศ.ธุรกิจการบิน”61 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบันพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับปีกและมอบเข็มการบินให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทรวมถึงแสดงความยินดีกับนักศึกษา พร้อมกับเป็นตัวแทนในการมอบปีกและเข็มการบินร่วมกับ ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาพร้อมเสริมสร้างให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: