ชมรมสตรีสัมพันธ์ไทยเชื้อสายจีน จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

ชมรมสตรีสัมพันธ์ไทยเชื้อสายจีน จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 75,000 บาท ร้านทองจารุวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 75,000 บาท คุณศิราณี เลิศปัญญาทรัพย์ บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท คุณสุมาลี จางกิจเจริญ บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท และคุณอมร ชีวินจิตเจริญ บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สตรี, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , ,