จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 19 ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 8 ราย

นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด วันนี้ (27 เม.. 63) ว่า ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 19 แล้ว ยังคงมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 40 ราย หายกลับบ้านแล้ว 31 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 8 ราย  ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 1,264 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 38 ราย กลับบ้านแล้ว 1,226 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากเขตโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง ทั้ง 1,509 ราย ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสังเกตอาการครบ 14 วันแล้วทุกราย

สำหรับเกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรีให้ประชาชน โรงพยาบาลทั่วประเทศ แบ่งเป็น 5 กลุ่มบุคคล ได้แก่ 1.กลุ่มที่เดินทางไปยังหรือกลับมาจากต่างประเทศ รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก 2.กลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ใกล้ชิดกับผู้ป่วยข้อหนึ่งข้อใดเป็นสมาชิกร่วมบ้านหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโดยไม่ได้สวมหน้ากาก  3.กลุ่มที่รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก มีประวัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ 14 วันก่อนป่วย คือ อยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคโควิด-19 สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ทำอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว/สถานที่แออัด/เจอคนจำนวนมาก ไปในสถานที่มีการรวมกลุ่มคนเช่น ตลาด,ห้าง,ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ  4.กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบ รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก มีอาการข้อใดข้อหนึ่งรักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง อาการรุนแรง/เสียชีวิตหาสาเหตุไม่ได้ ภาพเอ็กซ์เรย์ปอดเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 และ 5.กลุ่มที่รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก มีผู้ป่วย 5 รายขึ้นไปจากสถานที่เดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกัน และตรวจแล้วว่าไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่  บุคคลที่เข้าข่าย 1 ใน 5 กลุ่มนี้ ถือว่าเข้าเกณฑ์จะได้รับการตรวจฟรีที่โรงพยาบาลทั่วประเทศไม่ว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือเป็นบวกสอบถามข้อมูล โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422, สายด่วน สปสช. 1330 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนสามารถเดินทางไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์รักษา และทางระบบกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการส่งท่านไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,