“พลังงาน” เดินหน้าส่งมอบแอลกอฮอล์ถึงมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ดำเนินโครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” โดยมีการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน ด้วยการส่งมอบให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อกระจายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ให้สามารถเข้าถึงแอลกอฮอล์เพื่อให้ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆอย่างทั่วถึง ซึ่งมีเป้าหมายการส่งมอบแอลกอฮอล์ 70% ให้กระจายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศจำนวน 9,863 แห่งภายใน 30 วันนั้น ขณะนี้ได้มีการทยอยกระจายแอลกอฮอล์ไปยังโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) แล้ว  42 จังหวัดทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีปริมาณการจัดส่งแอลกอฮอล์ 70% ดังกล่าวแล้ว จำนวน 220,600 ลิตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการส่งกระจายครบทั่วประเทศ จำนวน 9,863 แห่ง ใน 76 จังหวัด ได้ภายเดือนพฤษภาคมนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจะลดลงอย่างน่าพอใจ แต่เราต้องไม่ประมาทและต้องมีการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อและการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงานเองนอกจากจะปฏิบัติภารกิจการจัดส่งแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วดังกล่าวแล้ว ก็ยังได้ดำเนินมาตราการลดภาระด้านพลังงานอื่นๆ อาทิ  ค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการภาคเอกชน  และสิ่งที่จะดำเนินการในส่วนต่อไปคือการจัดทำโครงการให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดมีงานทำ มีรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด แล้วพวกเราคนไทยจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,