พลาดไม่ได้! การอบรม ออนไลน์ เรื่อง การใช้ Zoom และ Google Meet

หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดการอบรม ออนไลน์ เรื่อง การใช้ Zoom และ Google Meet
เครื่องมือสำคัญในการทำงานช่วงวิกฤตินี้
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
วิทยากร โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา และ ดร.เมธวิน กิติคุณ
อัตราค่าละทะเบียน 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนภายใน 1 พ.ค.63 เพียง 700 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บัญชีเลขที่ 161-565764-8 ส่งหลักฐานที่ e-mail: siti@spu.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: