สถาปัตย์ SPU “ห่วงใย” ขอใส่ใจดูแลในช่วงวิกฤต!

#Dek63 รับทุน “SPU CARE” สูงสุด 15,000 บาท*
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดสอนทั้งหมด 3 สาขา
1.สาขาสถาปัตยกรรม 2.สาขาการออกแบบภายใน 3.สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม
สมัครและลงทะเบียนออนไลน์
คลิก : www.spu.ac.th/apply/spucare
วันนี้ – 30 เม.ย. 63
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
โทร : 0614205641-4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | http://arch.spu.ac.th
https://www.facebook.com/activeedge.spusoa/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: