อุทยานวิทย์ฯ มช. มอบเครื่อง UVC ฆ่าเชื้อไวรัส ให้กับจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณไกสร มณีจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด และคณะ มอบเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 163,000 บาท แก่หน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อขยายผลการใช้งานผลผลิตนวัตกรรมให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกภาคส่วนมากขึ้นนอกเหนือจากการมอบเพื่อใช้ในสถานพยาบาลจากที่ดำเนินการมอบมาแล้วจำนวนมากกว่า 10 แห่ง โดยหวังช่วยบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงด้านการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในระยะยาว

เครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” โดย บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด เป็นผลผลิตนวัตกรรมในการกำเนิดแสง UV ที่มีความเข้มข้นในช่วงคลื่น 253.7 นาโนเมตร สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่มีระบบ อากาศปิดโดยเฉพาะสถานพยาบาลและวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งช่วยลดโอกาสความเสี่ยงของการติดโรคแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการสถานพยาบาล โดยออกแบบให้อุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและเพิ่มพื้นที่สำหรับการฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆ ที่ยากต่อการทำความสะอาด ทั้งยังมีระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน พร้อมสามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกล แสดงผลประสิทธิภาพการทำงาน และรายงานผลอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลอด UVC ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทั้งนี้ได้ออกแบบเครื่องดังกล่าวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานถึง 3 ขนาด ครอบคลุมรัศมีการทำงานจากเครื่องในระยะ 3 – 5 เมตร ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ เช่น สำนักงาน สถานที่ให้บริการของหน่วยงานที่มีความแออัดหรือมีการสัมผัสจากกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา ตลาดสด รถขนส่งสินค้า โรงแรม ฯลฯ โดยสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำความสะอาดจากการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ลดจำนวนแรงงานและระยะเวลาในการทำความสะอาด รวมถึงลดปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อได้อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,