เชียงใหม่รักษาผู้ป่วยหายเพิ่มอีก 1 ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 7 รายเท่านั้น

นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (30 เม.. 63) ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่ 22 โดยยังมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 40 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่มอีก 1 ราย คือผู้ป่วยหมายเลข PUI 592 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง รวมผู้ที่กลับบ้านได้แล้ว 32 ราย เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 7 รายเท่านั้น ด้านผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคมีสะสม 1316 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 72 รายกลับบ้านแล้ว 1,244 ราย ส่วนภาพรวมประเทศในวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเพียง 7 ราย ซึ่งเป็นวันที่ 4 ที่มีตัวเลขต่ำกว่าสิบ และมีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 22 คน รวมผู้ป่วยหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด 2,687 คน

สำหรับ การเตรียมมาตรการผ่อนปรนการประกอบกิจการและกิจกรรม จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้วางแนวทางและจัดกลุ่มประเภท ตามมาตรการผ่อนปรน กิจการ 6 ประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ตลาด อาทิ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดชุมชน 2.ร้านจำหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหารทั่วไปนอกห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารริมทาง 3.กิจการค้าปลีกส่ง เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกชุมชน 4.กีฬาสันทนาการ หรือกิจกรรมในสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง 5.ร้านตัดผมเสริมสวย โดยให้บริการเฉพาะ ตัด สระ ไดร์ผม เท่านั้น และ 6. อื่นๆ ได้แก่ ร้านตัดขนสัตว์ รับเลี้ยงสัตว์ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เจ้าของกิจการจะต้องเตรียมมาตรการการควบคุม ที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม และบริบทของแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการบริการแอลกอฮอล์เจล อ่างล้างมือ การเว้นระยะห่าง การจัดคิว จัดจุดพักคอย ให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด เป็นต้น ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อ จะได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการ ภายใต้กรอบแนวทางการปฏิบัติของ สบค. และรัฐบาล ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , ,