ควรรู้! นิติศาสตร์ ป.โท SPU เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ “เปรียบเทียบการทำสัญญาทางธุรกิจ” ผ่านระบบ ออนไลน์ กับ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์

ดร.ศิวพร เสาวคนธิ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายสุดพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในรายวิชากฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Zoom – Meeting หัวข้อ “เปรียบเทียบการทำสัญญาทางธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ทนายความและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จ.นนทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเปรียบเทียบการทำสัญญาทางธุรกิจ ….“ความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เฉพาะแต่ในตำรา หากแต่ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดรับแนวคิดจากผู้มีประสบการณ์จริง และประสบการณ์จริงจะเกิดขึ้นได้ หากเปิดใจรับฟัง” ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้สาระความรู้เป็นอย่างมาก เรียนกฎหมายไม่ต้องเครียด ได้ทั้งความรู้ และเทคนิคดีๆ เมื่อเร็วๆนี้
คลิก : คลิปบรรยากาศการบรรยาย https://youtu.be/PKuq1Lw5YJc

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: