ธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุน“ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้อนรับ นายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่ และคณะ รับมอบเงินสนับสนุน “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่” ภายใต้โครงการนครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” (โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ) โดยมี นางสาวอัมพร ไชยโย พัฒนาการอำเภอแม่ออน นายสำราญ กันตีมูล กำนันตำบลทาเหนือ เป็นผู้แทนครอบครัวยากจนของพื้นที่อำเภอโซนกลางให้กับ นายสมศักดิ์ โวทาน อายุ 60 ปี  บ้านเลขที่ 5/5 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมรับมอบเงินสนับสนุนฯ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาส/ครัวเรือนยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี หรือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) โดยกำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 50,000 บาท จำนวนอย่างน้อย 3 ครัวเรือน แบ่งเป็นอำเภอโซนเหนือ อำเภอโซนกลาง อำเภอโซนใต้ อำเภอโซนละอย่างน้อย 1 ครัวเรือน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, หุ้น - การเงิน, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,