บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่มเติม (สุโขทัย ลำปาง เชียงใหม่ ภูเก็ต) เริ่ม 1 มิถุนายน 2563

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่มเติมอีก 4 เส้นทาง โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ได้แก่ เส้นทาง (ไปกลับ) กรุงเทพฯสุโขทัย วันละ 1 เที่ยวบิน เส้นทาง (ไปกลับ) กรุงเทพฯลำปาง วันละ 1 เที่ยวบิน เส้นทาง (ไปกลับ) กรุงเทพฯเชียงใหม่ วันละ 2 เที่ยวบิน เส้นทาง (ไปกลับ) กรุงเทพฯภูเก็ต วันละ 2 เที่ยวบิน และจะเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทาง (ไปกลับ) กรุงเทพฯสมุย ซึ่งเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จากวันละ 2 เที่ยวบิน เป็นวันละ 4 เที่ยวบิน โดยทุกเส้นทางจะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ ATR 72- 600 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง ด้วยการบริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย มีการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเเละสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยมาตรการด้านสุขอนามัยและการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ทางสายการบินฯ จะทำการจัดที่นั่งให้กับผู้โดยสารโดยเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานระหว่างเที่ยวบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือในขณะปฏิบัติง าน ทั้งนี้ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน และสวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุดของผู้โดยสารและพนักงาน และยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,