ผู้ตรวจราชการพิเศษฯ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการผลิตและการกระจายหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงงานของบริษัท ท็อปโฮมซัม จำกัด ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี และที่โรงงานของบริษัทไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และส่วนงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมตามนโยบายของทางรัฐบาลที่จะให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาดู และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหน้ากากอนามัย รวมถึงการบริหารจัดการต่าง ของโรงงานผลิตและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเบื้องต้นพบว่าปัญหาหลักสำคัญในตอนนี้คือการขาดวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และปัญหาต้นทุนการผลิตสูงกว่าเดิมหลายเท่า  โดยจะได้มีการนำปัญหาดังกล่าวเสนอกับทางรัฐบาลในการหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,