ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว “ตราเครื่องบิน” ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตราเครื่องบินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักฯ ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ผักฯ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนจำนวน 366,680 ครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาที่ได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 58 วัน

กอปรกับขณะนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตราเครื่องบิน จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด จำนวน 5,000 ซอง ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า, เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน, เมล็ดพันธุ์กระเพรา และเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์รายได้ตาม จปฐ. และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขยายผลการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ในระดับอำเภอ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: ,