พลาดไม่ได้! เชิญร่วมฟัง การแก้ปัญหาธุรกิจโดยใช้แนวคิด Design thinking ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพลิกวิฤกต เป็นโอกาสกับ SITI SPU

คณะสหวิทยาการ เทคโยโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไปทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ผ่าน App Online Zoom ในโครงการ IDEA สำหรับการแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยแนวคิด Design Thinking โดยทีมโค้ชและเจ้าของธุรกิจ ทีมวิทยากรที่จะมาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ร่วมแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ เริ่มจากสิ่งที่รักสร้างสรรค์ content marketing ยุคดิจิทัล เข้าใจสื่อ เข้าใจลูกค้า แบบอายุน้อยร้อยล้าน อาทิ คุณพิศาล ตันกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กอรีลล่า ไอเดีย นักการตลาดรุ่นใหม่ ผู้สร้างสรรค์ Content Marketing ยุคดิจิทัล และคุณพาย พิมพ์พัชร วัชรเสวี… นักธุกิจรุ่นใหม่ ที่ปันความรักในแฟชั่น มาพัฒนาเป็น SOS โค้ชก้อย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โค้ชเอก ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโค้ชย้ง ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าสาขา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
รับสมัครจำนวนจำกัด!! ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ OR Code

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: