พิธีมอบห้องตรวจปลอดเชื้อ CONTEL ARI UNIT และห้องทำหัตถการแรงดันลบ CONTEL PROCEDURE ROOM

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธินักศึกษาเก่าวิศวะ มช. กลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 และบริษัทโรจนะ เพาเวอร์ จำกัด มอบห้องตรวจปลอดเชื้อ CONTEL ARI UNIT และห้องทำหัตถการแรงดันลบ CONTEL PROCEDURE ROOM ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลค่า 1,600,000.- บาท และ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียร์ 10) มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จำนวน 174,000.- บาท เพื่อใช้ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ..2563 อาคารเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณและรับมอบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือระว่าง 2 คณะ คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิฯและการดำเนินงานของมูลนิธิฯในโครงการช้างเหล็กกระทืบโควิด-19 คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทโรจนะเพาวเวอร์ จำกัด และคุณ ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด กล่างถึงความเป็นมาของโครงการ และการจัดทำห้องตรวจ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , ,