มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาบุคคลากรกลุ่มภารกิจสื่อสารภาพลักษณ์ เสริมสร้างกลยุทธ ภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ : กลุ่มภารกิจสื่อสารภาพลักษณ์ สามารถวิเคาระห์การเขียนข่าว การสร้างกรอบแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ ทั้งในภาวะทั่วไปและภาวะวิกฤต ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรบรรยา เรื่องการเขียนข่าวในเชิงกลยุทธ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,