ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เดินหน้าเปิดให้บริการและปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เดินหน้าเปิดให้บริการและปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ โดย นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป นำพาคณะผู้บริหารจังหวังเชียงใหม่ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ เยี่ยมชมลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน เพิ่มเติม (ระยะที่ 2)และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม