ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงชุมชนมุสลิมมอบแอลกอฮอล์ ให้แก่มัสยิดดารุลบิร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เป็นตัวแทนศูนย์ฯ มอบแอลกอฮอล์ ให้แก่ มัสยิดดารุลบิร โดยมี อิหม่ามจินดา พงษ์มณี เป็นตัวแทนรับมอบ มัสยิดดารุลบิร .เชียงใหม่ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี และป้องกันปัญหาการขาดแคลนสเปรย์แอลกอฮอล์ในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่ ได้แจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ รวมถึงมัสยิด ชุนชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เริ่มแจกจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จนในขณะนี้ทางเรายังคงทำมาเป็นเวลาต่อเนื่อง โดยทางเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ทำหน้าที่ผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,