สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงองค์เจดีย์พระเกศาธาตุ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร 1 ไตร และน้ำสรงพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 และอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มณฑลพิธีลานองค์เจดีย์พระเกศาธาตุ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

โดยพิธีเริ่มจากนายอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมด้วยข้าราชการ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน จากพระวิหารจตุรมุขมาประดิษฐาน หน้าเจดีย์พระเกศาธาตุ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์อาราธนาศีล วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อ่านหมายรับสั่ง ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายน้ำสรงพระราชทาน และประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานไว้ มณฑป เสร็จแล้วกดปุ่มสรงน้ำเจดีย์พระเกศาธาตุ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประธานในพิธีได้ถวายนมสดรดต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ต้นโพธิ์เงิน ต้นโพธิ์ทอง) และถวายผ้าไตรพระราชทานจำนวน 1 ไตร แด่ประธานสงฆ์ พร้อมกันนี้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการจำนวน 9 คน ได้ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ด้วย จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,