สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วย โควิด – 19 รายที่ 41 ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดเชียงใหม่ โดย เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  แถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่  ล่าสุด และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วย โควิด – 19 รายที่ 41 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ทำการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อวานนี้

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยรายที่ 41 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ว่า ผู้ป่วยรายที่ 41 ซึ่งเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 1 พฤษภาคม และเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 2 พฤษภาคม จากนั้นทางทีมโควิดหมู่บ้านได้เข้าทำการตรวจสอบและให้ทำ Home Quarantine พร้อมเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อตามมาตรการเชิงรุกของจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจเชื้อผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตทุกคน  ซึ่งเบื้องต้นในวันที่ 13 พฤษภาคม ได้มีการรายงานผลตรวจ พบเชื้อทั้งใน 2 แล็บ จึงนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทันที โดยผู้ป่วยไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่อย่างไร

จากนั้นในวันที่  14 พฤษภาคม ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทำการ ส่งเชื้อเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้ง แต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ทางทีมแพทย์จึงได้รอให้ครบ 48 ชั่วโมง เพื่อตรวจซ้ำครั้งสุดท้าย ในวันที่ 16 พฤษภาคม เพื่อยืนยันผล และพบว่าไม่มีเชื้อในตัวผู้ป่วยแล้ว จึงสันนิษฐานได้ว่า ผู้ป่วยรายนี้น่าจะติดเชื้อมาจากจังหวัดต้นทางในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว และเพิ่งมาตรวจพบเชื้อในช่วงสุดท้ายของโรค ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้อนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้ (17 .. 63) แต่ยังคงต้องติดตามผลอีก 14 วัน ตามกระบวนการ ทั้งนี้ยืนยันว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้มีการติดเชื้อโควิดจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และระดับความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นน้อยมาก เพราะผู้ป่วยไม่มีอาการ และได้มีการดูแลเป็นอย่างดีมาตลอด ซึ่งโดยหลักการแพทย์แล้วเชื้อไวรัส หากเป็นในบุคคลที่ร่างกายแข็งแรงดี  มีโอกาสจะสามารถหายได้เอง แต่หากมีอาการที่รุนแรง ก็จะมียารักษาตามกระบวนการต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,