องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เร่งมอบอาหารสัตว์ช่วยสุนัขจรจัด

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ตะลุยมอบอาหารสัตว์กว่าสองตัน
ช่วยสุนัขถูกทิ้งจากโควิด-19 ณ วัดหัวคู้

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำทีมโดย นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย พร้อมตัวแทนองค์กรฯ ร่วมส่งมอบอาหารสัตว์กว่า 2 ตัน ให้แด่วัดหัวคู้ เพื่อให้ผู้ดูแลนำไปเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ถูกเจ้าของเดิมนำมาปล่อยทิ้งไว้ภายในวัดกว่า 300 ตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมี พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร) เจ้าคณะตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหัวคู้ เป็นผู้รับมอบฯ ณ วัดหัวคู้ ตำบลบางเสาธง – ศีรษะจรเข้ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยวัดหัวคู้ได้ให้การช่วยเหลือสุนัขจรจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งก่อนหน้านี้มีจำนวนสุนัขไม่มาก จึงสามารถนำปัจจัยอาหารจากทางผู้มีจิตศรัทธามาจุนเจือให้แก่สุนัขจรจัดได้บ้าง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้เกิดผลกระทบมีคนว่างงานและขาดรายได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ จึงมีบางส่วนนำสุนัขมาปล่อยไว้ที่วัดหัวคู้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทุกวันนี้ทางวัดต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูสุนัขจรจัดเกือบ 300 ตัว ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลสุนัขกำลังป่วยอีก 2 ตัวด้วย
พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร) เจ้าอาวาสวัดหัวคู้ กล่าวว่า “พอดีทางวัดมีพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน ก็เลยกั้นให้เป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขพวกนี้แทน พอมีคนนำมาปล่อย เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยต้องเลี้ยงเขาไป ซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าวัดเป็นที่สุดท้ายของเขา ใครๆ ก็เอามาปล่อยที่นี่ แล้วเราจะให้เขาอดอยากได้อย่างไร ปกติมีญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรเยอะมาก แต่พอเกิดโควิดเหลือแค่ห้าคน ทำให้อาหารการกินลดน้อยลงไปด้วย รวมถึงสุนัขบางตัวไปกัดคนที่มาทำบุญจนเขากลัวก็เลยไม่กล้าเข้าวัดมากขึ้น ท้ายนี้อยากฝากข้อคิดให้โยมทั้งหลายที่เอาเขามาเลี้ยงก็ดูแลให้ความรักเขาเถอะ เมื่อไม่ต้องการก็อย่าเอาเขามาทิ้งขว้าง เพราะเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน”
นอกจากสุนัขที่ถูกนำมาปล่อยที่วัดนี้ ก็ยังมีแมวอีกจำนวนเกือบ 100 ตัวที่ถูกนำมาทิ้งเช่นกัน โดยการดูแลสุนัขและแมวจรจัดของวัดหัวคู้จะมีการให้อาหารวันละสองมื้อคือเช้าและเย็น พร้อมแบ่งคนดูแล 2 คนสำหรับพื้นที่สุนัขและอีก 1 คนสำหรับพื้นที่แมว อาหารส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอาหารเม็ด สลับกับให้ข้าวบ้าง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้กับสุนัขและแมวจรจัดก็ยังเป็นภาระอันหนักอึ้งสำหรับทางวัดอยู่ดี
นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ขึ้นมาก็สร้างผลกระทบให้กับคนไทยหลายคน หลายธุรกิจต้องปิดทำการ งานก็ต้องหยุด ทำให้คนส่วนมากไม่มีงานทำเหมือนเมื่อก่อน ซึ่งจากเดิมเคยมีรายได้ พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็มีผลกระทบต่อเจ้าของสุนัข ทำให้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ ก็เลยนำไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงในวัด ซึ่งเป็นสถานที่ๆ มีการนำสัตว์เลี้ยงปล่อยมากที่สุด จนกลายเป็นปัญหาให้กับวัดที่ต้องมาดูแลสัตว์เหล่านี้ และด้วยวัดหัวคู้เป็นวัดใกล้ชุมชนและโรงงาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าจะมีการเลี้ยงสุนัขเยอะ และเมื่อมีการขยายพันธุ์มากขึ้นก็เลี้ยงไม่ไหว จึงนำมาปล่อยที่วัดแทน ด้วยเหตุนี้ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์โลก ประเทศไทย จึงได้ร่วมสนับสนุนค่าอาหารสุนัข รวมถึงข้าวสารเพื่อช่วยเหลือเรื่องอาหารสุนัข และแบ่งเบาภาระของวัดไปด้วย ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะฉุกเฉิน แต่สิ่งที่เราอยากย้ำคือ เมื่อมีการเลี้ยงสุนัขก็ควรจะต้องมีเจ้าของคอยดูแล มีการทำหมันและฉีดวัคซีน ซึ่งนั่นจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย”
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “Life’s Better with Dogs” ที่มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัข ซึ่งทางองค์กรฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกรมปศุสัตว์ มีกิจกรรมที่ผ่านมาคือการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสนับสนุนและจัดพิมพ์คู่มือสำหรับอาสาสมัครผู้ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากสัตว์แพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th
###

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ – ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th
###

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: