อ.วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์ ผู้แทนคุณถนอม จงรักษ์สัตย์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

.วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์ ผู้แทนคุณถนอม จงรักษ์สัตย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ทุนอายุรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสจากภาควิชาอายุรศาสตร์ และ รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,